00-31-492-210200 info@bizzee.nl

PRIVACYVERKLARING

Algemeen

Je privacy is een groot goed en voor ons reuze belangrijk! Wij houden ons dan ook strikt aan de privacywet, hetgeen betekent dat je gegevens veilig zijn bij ons en dat wij ze altijd netjes gebruiken. Wanneer je met ons zaken doet, wil je natuurlijk geen pottenkijkers die er met jouw persoonsgegevens vandoor gaan en gelijk heb je.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat wij allemaal doen met informatie die we over jou te weten komen. Mocht je vragen hebben, of wilt weten wat we precies van jou bijhouden, neem dan gerust contact met ons op.

Bizzee B.V.
Broederwal 25
5708 ZT HELMOND

KvK 70392897

Vragen of een Verzoek indienen?

info@bizzee.nl
+31 (0) 492 210 200

Gegevensverwerking

We verwerken (mogelijk) de volgende gegevens van je.

a. Handelsnaam
b. Voor- en Achternaam
c. Vestigingsadres en Postadres
d. KvK-nummer
e. E-mailadres
f. Telefoonnummer (vast en mobiel)
g. Skypenaam (indien van toepassing)
h. Social media accountnamen/links
i. Klantnummer, opdrachtnummer, offertenummer en factuurnummer
j. Portretten (indien van toepassing)

Hoe komen we aan jouw persoonsgegevens? We hebben bovenstaande persoonsgegevens van jou zelf verkregen of in openbare registers, zoals het handelsregister van de KvK of andere open bronnen verkregen (social media).

Doeleinden

Om deze redenen verwerken we de persoonsgegevens We verwerken je persoonsgegevens alleen wanneer we dat volgens de AVG en UAVG mogen en voor de doeleinden die we hieronder hebben beschreven.

Reacties – Als je een reactie op onze website achterlaat (formulier/chat/inschrijving), onder een blogpost of een recensie bij een product, een social media bericht, dan verwerken we je naam en misschien je portretfoto (indien je die hebt geplaatst). Dit laten we in principe oneindig staan, tenzij de blogpost of het product van de website verdwijnt of wanneer jij een verwijderingsverzoek bij ons indient. We hebben een gerechtvaardigd belang om deze reacties te laten staan, met name wanneer er ook weer antwoord is gegeven, door ons of een derde, op jouw reactie.

Contact – Heb je contact met ons opgenomen, per telefoon, e-mail, ons contactformulier, WhatsApp of social media, dan hebben we van jou gegevens ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op jouw bericht aan ons. Het is in ons gerechtvaardigd belang om dat te weten, zodat we je beter kunnen helpen en beter prioriteiten kunnen stellen.

Nieuwsbrief – We versturen je graag een nieuwsbrief, omdat je klant bij ons bent of omdat je jezelf hebt ingeschreven. In onze nieuwsbrief lees je nieuwtjes, tips en informatie over onze producten en diensten. We verwerken daarom je naam en e-mailadres om je informatie en nieuws te kunnen sturen. We bieden onder elke nieuwsbrief de mogelijkheid aan om je uit te schrijven. We bewaren je gegevens voor dit doeleinde, totdat je je hebt uitgeschreven.

Offertes – Vraag je bij ons een offerte op, dan verwerken we je bedrijfs- en persoonsgegevens om een gerichte offerte te kunnen sturen. Het is namelijk onze wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes graag zelf, om te kunnen zien of je eerder bij ons al eens een offerte hebt gevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Overeenkomst – Behalve om offertes en facturen te kunnen sturen hebben we soms je gegevens nodig om de overeenkomst zelf uit te kunnen voeren en hebben we gegevens nodig voor het dossier. Deze gegevens verwerken we dan in elk geval gedurende de overeenkomst en zolang de verjaringstermijn niet is verstreken.

Dossiers – In sommige gevallen hebben we te maken met dossiers en verwerken we ook gegevens van personen die geen contact met ons hebben opgenomen, maar die bijvoorbeeld een wederpartij zijn van onze klanten. We verwerken dan met name gegevens die nodig zijn voor het contact en we bewaren alle e-mails, brieven en gesprekken. Deze zijn nodig voor het dossier en de afhandeling van een geschil (in de vorm van een schikking of soms een gerechtelijke procedure). Deze gegevens bewaren we in elk geval totdat er een onherroepelijke beslissing is of zolang als nodig is vanwege een geldende verjaringstermijn.

Facturatie – Als je ons een opdracht hebt gegeven, dan verwerken we de gegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die opdracht. Dat zijn in elk geval je naam en e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Bij betaling zullen we bovendien te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is.

Nieuwe diensten en/of producten – Indien wij nieuwe producten, ontwikkelingen of diensten aanbieden, willen we dit graag delen. We doen dit per email en via social media. Je kunt op ieder moment bezwaar maken tegen deze kennisgevingen. Elke email bevat een afmeldlink en op social media kan je ons desnoods blokkeren of de afmeldoptie gebruiken indien gewenst.

Gerechtvaardigd belang – In sommige van bovenstaande gevallen hebben we een gerechtvaardigd belang om gegevens te verwerken. We hebben ons belang, bijvoorbeeld het belang om onze eigen bewijspositie en rechtspositie te bewaken, afgewogen tegen het privacybelang van de persoon waarvan we de persoonsgegevens op basis van deze grondslag verwerken. We zullen daarbij niet meer gegevens verwerken dan nodig is om ons doel te bereiken en onze gerechtvaardigde belangen te waarborgen.

Doorgifte van persoonsgegevens

We geven je gegevens alleen door aan andere partijen, als dat echt nodig is voor onze dienstverlening. De partijen die van ons toegang krijgen tot je gegevens, mogen deze alleen gebruiken om jou een dienst te leveren namens Bizzee. Tenzij je uiteraard zelf verantwoordelijk zijn voor het verkrijgen en beschermen van je gegevens. We delen jouw gegevens met de volgende derden/verwerkers:

a. Hostingpartijen
b. CMS systemen
c. CRM systemen
d. Boekhouder/accountant
e. Mailserver(s)
f. Telefoondiensten
g. Betaaldiensten
h. Bezorgdiensten
I. Debiteuren- en incassobeheer
J. Administratieve diensten

Met bovenstaande verwerkers hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Doorgifte derde landen – Wij proberen persoonsgegevens zo veel mogelijk binnen de EER te verwerken, maar soms ontkomen we er niet aan ook diensten van buiten de EER in te zetten. Deze bedrijven zijn gevestigd in een door de Europese Commissie aangewezen adequaat land. Met alle verwerkers, binnen en buiten de EER, hebben we een verwerkersovereenkomst gesloten.

Jouw rechten

We informeren je graag over de rechten die jij hebt en de invloed die je kunt uitoefenen op de verwerking van jouw persoonsgegevens. Wil je een van deze rechten uitoefenen, neem dan contact op per e-mail via info@bizzee.nl. Jouw rechten zijn:

Inzage, rectificatie en wissing – Je hebt het recht om te weten welke persoonsgegevens we van je verwerken en je mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Beperking van de verwerking – Je hebt het recht ons te verzoeken de verwerking van jouw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is, we jouw persoonsgegevens niet meer nodig hebben of in afwachting van een beslissing op het bezwaar dat je gemaakt hebt tegen de verwerking.

Recht op bezwaar – Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Maak je bezwaar tegen het gebruik van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing, dan zullen we jouw persoonsgegevens daar niet meer voor inzetten.

Gegevensoverdraagbaarheid – Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat je deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer je ons toestemming had gegeven om jouw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Toestemming intrekken – Hebben we je gegevens voor een bepaald doel verkregen op basis van jouw toestemming, dan mag je deze toestemming te allen tijde intrekken. Het intrekken van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking vóór de intrekking.

Klachten – Heb je klachten over hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan? Je hebt het recht je klachten in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij hebben passende organisatorische en technische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of andere vormen van onrechtmatige verwerkingen. Deze maatregelen zorgen voor een beveiligingsniveau dat past bij de gegevens die wij verwerken.

Cookies

Voor een zo goed mogelijke werking van deze website worden cookies gebruikt. Een cookie is een klein bestandje dat door onze website wordt meegestuurd en door jouw browser op randapparatuur wordt geplaatst. De informatie die in de cookie is opgeslagen kan naar onze website teruggestuurd worden, wanneer je de website opnieuw bezoekt. Meer informatie over cookies kun je vinden op de website van ConsuWijzer.

Analyse tools – Omdat we graag willen weten hoe onze bezoekers de website gebruiken, zodat we het gebruik van de website kunnen optimaliseren, gebruiken wij diverse analyse tools (waaronder Google Analytics). Via deze website worden er daarom analytische cookies van o.a. Google geplaatst.

Video’s – We embedden onze eigen (waaronder YouTube) video’s op de website. YouTube (Google) plaatst dan ook cookies om te zien welke video’s je al bekeken hebt. Google plaatst in dat geval ook cookies die ervoor zorgen dat voor jou relevantere advertenties worden weergegeven.

Uitschakelen en verwijderen – Wil je de cookies uitschakelen of verwijderen? Dit kun je doen via je browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van je browser om te achterhalen hoe je dit kunt doen.

Links naar derden – Op onze website zal je links naar externe websites aantreffen. Door op een link te klikken ga je naar een website buiten deze website. Het kan zijn dat deze externe websites gebruik maken van cookies. Graag verwijzen wij hiervoor naar de cookie- of privacyverklaring van de betreffende website.

Wijzigingen

Het kan zijn dat we onze privacyverklaring moeten wijzigen, bijvoorbeeld omdat we een andere werkwijze zijn gaan hanteren. We zullen de nieuwe privacyverklaring altijd op onze website publiceren. Als de wijzigingen direct op jou van toepassing zijn, zullen we de wijzigingen ook direct met jou communiceren.