00-31-492-210200 info@bizzee.nl

Het doel van automatiseren van dagelijkse bedrijfsprocessen is natuurlijk het vereenvoudigen en inzichtelijk maken op elk niveau. Alléén op deze manier weet je exact wat er speelt en waar nodig kan het proces aangestuurd worden.  Een mooi voorbeeld hiervan is het werken met (complexe) stuklijsten. Een stuklijst is een geconsolideerde lijst bedoeld om het productieproces in beeld te krijgen van een artikel of product dat geproduceerd moet worden. In dit artikel beschrijven we de daadwerkelijke ‘kracht’ van een stuklijst met als voorbeeld het eindproduct een ‘simpele’ bolderkar.

Hoe ziet een stuklijst er uit?
Een stuklijst is dus een overzicht dat alle maakartikelen, subonderdelen, halffabricaten en componenten weergeeft, die worden gebruikt om, in ons geval, een bolderkar te kunnen produceren. In eerste instantie zou je denken dat dit geen ‘hogere wiskunde’ is. Dat klopt, maar het toch wel iets complexer dan een boodschappenlijstje.

Voorbeeld stuklijst. Bron: Exact Online.

Hier boven zie je een voorbeeld van een stuklijst binnen Exact Online. Deze bolderkar bestaat uit meerdere componenten die samen geassembleerd kunnen worden tot het eindproduct de bolderkar. Tevens bevat deze stuklijst een diepgaandere laag waarin een component (Schroef M20 12 cm) uit nog een ander onderdeel bestaat. De component zal dus eerst een bewerking moeten ondergaan voor hij bij de productie van de bolderkar kan worden gebruikt.

Maar waar zit dan de ‘kracht’ van een stuklijst? 
De kracht van een stuklijst zit hem in de voortgangsbewaking met daarbij de financiële verantwoording. Op het moment dat een bolderkar geproduceerd moet worden zijn tijd & beschikbaarheid bepalende factoren.

Tijd is de meest leidende factor van de twee. Zo is er van te voren beoogd dat het gehele proces een x aantal minuten duurt van begin tot eind. Zo kan in kaart worden gebracht hoe lang de productie duurt. Maar door diverse invloeden kan deze beoogde planning verschuiven en dit kan consequenties hebben voor de afgesproken leverdatum. Tijd wordt beïnvloed door beschikbaarheid van materiaal, machines en personeel die allemaal nodig zijn om het eindproduct te realiseren. Een stuklijst is dus de rode draad in het proces dat de werkorder bepaald en een gedetailleerd inzicht geeft van het hele productieproces.

Aan de hand van deze informatie kan een productiebedrijf beter worden aangestuurd. Het maakt inzichtelijker welke mogelijkheden er zijn om product en dienstverlening te verbeteren.
Maar belangrijker: mogelijke problemen op tijd bijsturen zodat het productieproces niet stil komt te staan.

Stuklijsten en automatisering
Een ERP-oplossing zoals Exact Online is er om het gebruik van stuklijsten te vereenvoudigen. Zo kun je eenvoudig het beheren van verschillende stuklijsten registeren, stuklijsten kopiëren en gebruiken voor vergelijkbare artikelen. Maar vooral ligt de kracht in het automatisch verantwoorden van financiële gegevens. Een ERP-systeem houdt bij wat daadwerkelijk de tijd is die gespendeerd is aan het produceren van het artikel en sub-artikelen. En voor veel bedrijven belangrijk: het bijhouden van restmateriaal. Zo kan bij volgende producties wellicht dit restmateriaal gebruikt worden.

Bekijk eens de mogelijkheden die Exact Online voor uw productie kan bieden.
Of probeer het 30 dagen gratis uit.